Vesityökortti - Suomen tekniikkaopisto Oy

Kurssin tarkoitus

Vesityökorttikäytännöllä pyritään varmistamaan, että kaikki talousveden parissa työskentelevät henkilöt ovat tietoisia veden laatuun vaikuttavista riskitekijöistä ja osaavat minimoida riskejä toiminnassaan.

Kurssin sisältö

Vesityökorttikurssilla käydään läpi osaamistestissä vaadittavat osaamisalueet:

  • lainsäädännön tuntemus
  • veden hankinta
  • vedenkäsittely
  • vesijohtoverkostot
  • näytteenotto ja talousveden laadun valvonta

Vesityökortti suoritetaan osallistumalla testitilaisuuteen. Osaamistestiin voi osallistua myös ilman valmistavaa koulutusta. Talousvesi -osaamisala jakaantuu vesilaitos ja vesijohtoverkostot osioihin, tehtävä testi valitaan sen perusteella millaisissa tehtävissä osallistuja työskentelee.

Kurssin hyöty

Hyväksytty osaamistestin suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Vesityökortin joka on voimassa 5 vuotta.

Lisätietoa

Vesa Siekkinen, Toimitusjohtaja / Kouluttaja
050 918 4254, vesa.siekkinen(at)suto.fi