Tulityökortti - Suomen tekniikkaopisto Oy

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla SPEK myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus, metallien hionta sekä katto- ja vedeneristysalan tulityöt.

Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneritystysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.

Mikä on tulityötä?

Tulityössä toteutuu samanaikaisesti kaksi eri ehtoa:
Työssä on syttymän aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä.

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Kuka tarvitsee tulityökortin?

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.
Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.

Kurssin sisältö

Kurssi on päivän mittainen ja se sisältää kuusi oppituntia sekä suojaus- ja alkusammutusharjoituksen. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityötoimikunta on vahvistanut tulityökurssin tavoitteet ja ohjelman.

Lisätietoa

Jukka Huhtalo, Koulutusjohtaja / kouluttaja
050 918 4252, jukka.huhtalo(at)@suto.fi