Trukkikortti - Suomen tekniikkaopisto Oy

Kurssin tavoite

Trukkikorttikurssin tavoitteena on parantaa trukilla ajamisen taitoja, antaa valmiuksia trukin turvallisempaan ja oikeaoppiseen käyttöön sekä lisätä trukinkuljettajan tietoisuutta lastaajan velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista. Lisäksi tavoitteena on materiaalivahinkojen pienentäminen trukkityöskentelyn yhteydessä.

Mihin tarvitsen koulutusta?

Koulutus soveltuu osaksi lain vaatimaa trukinkuljettajan perehdytystä ja koulutuksesta saa todistuksen.

Lisätietoa

Vesa Siekkinen, Toimitusjohtaja / Kouluttaja
050 918 4254, vesa.siekkinen(at)suto.fi