Tieturvakortti - Suomen tekniikkaopisto Oy

Tieturva 1

Liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä työntekijöille merkittäviä vaaroja. Työskentely aiheuttaa puolestaan vaaratilanteita muille tienkäyttäjille.

Työturvallisuuslainsäädännössä tie- ja katualueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Työn vaarat on tunnistettava ja tiedettävä, kuinka ne voi poistaa tai kuinka niiden vaikutusta voi vähentää. Liikenteen vaaroille alttiina työskentely ja toisaalta työskentelyn aiheuttama vaara liikenteelle vaatii työntekijöiltä ja työnjohdolta olosuhteiden edellyttämiä taitoja. 

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on suunnattu kaikille tiellä työskenteleville. Tieturva 1 -koulutus on 2.1.2020 alkaen mahdollista suorittaa vain verkkokoulutuksena. Tieturva 1 -lähiopetus on poistunut muutoksen myötä koulutusvalikoimastamme. Verkkokoulutuksen voi suorittaa osoitteessa e-tieturva.fi

Väyläviraston hallinnoima Tieturva 1 -verkkokoulutus on kurssilaiselle maksuton ja pätevyys on voimassa 5 vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta.

Tieturva 2

Tieturva 2-kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

  • tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen
  • turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen
  • lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen
  • yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
  • perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
  • rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen

Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin joka on voimassa 5 vuotta.

Huom! Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsyyn on voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys.

Lisätietoa

Vesa Siekkinen, Toimitusjohtaja / Kouluttaja
050 918 4254, vesa.siekkinen(at)suto.fi